Tham gia Giờ Trái Đất 31.12.2012

Phong trào ngưng sử dụng các thiết bị điện trong một giờ nhằm tiết kiệm năng lượng và cứu lấy hành tinh xanh khỏi các vấn nạn nhức nhối của thập kỷ như ô nhiễm môi trường, sự nóng lên của trái đất, tiếp tục lan ra khắp các thành phố lớn trên thế giới. Năm nay, “Earth Hour” được tổ chức vào ngày 31/03 từ 8.30 đến 9.30 tối trên những đô thị đăng ký tham gia, trong đó có Hà Nội, TP.HCM của Việt Nam – bằng nhiều các hoạt động nâng cao nhận thức của người dân, không chỉ tự nguyện trong một giờ mà luôn ý thức bảo vệ môi trường bất kể khi nào.

Haidang2fashion ủng hộ “Earth Hour” năm nay bằng bộ ảnh “Global Warming” trên tạp chí Harper’s Bazaar số tháng 3/2010 khi thời trang tìm cách len lỏi vào các vấn đề nhạy cảm của xã hội để góp phần thay đổi thế giới hiện tại.

“Global Warming” Harper’s Bazaar US March 2010 by Peter Lindberg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s